Kuta District

 1.              Daboye
 2.             A. Kolo
 3.             Abera
 4.             Adnami
 5.             Agwagwa
 6.             Aje
 7.             Amuku
 8.             Apomi
 9.             Asha
 10.             Awolo
 11.             Badampa
 12.             Bagnape
 13.             Baguna
 14.             Baku
 15.             Bakuchi
 16.             Bangajiya
 17.             Bawa
 18.             Bawaki
 19.             Bayko
 20.             Bushimi
 21.             Cachala
 22.             Chapai
 23.             Chik Wale
 24.             Chimbi
 25.             D. Kofa
 26.             Demi
 27.             Dnalepe
 28.             Dnawi
 29.             Dugo
 30.             Dumi
 31.             Ebba
 32.             Egba
 33.             G.  Gonday
 34.             G. Akawu
 35.             G. Alugoy
 36.             G. Baroe
 37.             G. Basakuri
 38.             G. Dalawi
 39.             G. Dibata
 40.             G. Galadima
 41.             G. Gazoma
 42.             G. Guwa
 43.             G. Jiko
 44.             G. Kabori
 45.             G. Kurumbe
 46.             G. Kwabaita
 47.             G. Kwato
 48.             G. Laydna
 49.             G. Madaki
 50.             G. Mayo
 51.             G. Musa
 52.             G. Mutundaya
 53.             G. Pinayi
 54.             G. Sama
 55.             G. Sugbi
 56.             G. Sule
 57.             G. Tapi
 58.             G. Tuguru
 59.             G. Tukwo
 60.             G. Wakili
 61.             G. Wambai
 62.             G. Yarmasama
 63.             G. Zar
 64.             G. Zarumai
 65.             G. Zarumaji
 66.             G.Bakai
 67.             G.Barga
 68.             G.Karba
 69.             Gbakopoi
 70.             Gijiwa
 71.             Gilwa
 72.             Gunu
 73.             Gurusu
 74.             Gusoro
 75.             Gwada
 76.             Gwadna
 77.             Gwarame
 78.             Igu
 79.             Ikanpini
 80.             Ikwa
 81.             Jataye
 82.             Kafa
 83.             Kakuru
 84.             Kamache
 85.             Kamari
 86.             Kami
 87.             Kapana
 88.             Katipe
 89.             Kato
 90.             Kongo
 91.             Kperi
 92.             Kubi
 93.             Kuchehuru
 94.             Kuchi
 95.             Kudami
 96.             Kudodna
 97.             Kufe
 98.             Kukuwari
 99.             Kulumi
 100.             Kuna
 101.             Kuno
 102.             Kurmi
 103.             Kushayi
 104.             Kushi
 105.             Kuta
 106.             Kutitibi
 107.             Kwamie
 108.             Kwochi
 109.             Lappa
 110.             Lowa
 111.             Lukuma
 112.             Lukumbasa
 113.             Luma
 114.             Magayeba
 115.             Maiganga
 116.             Maikakaki
 117.             Makama
 118.             N. Gurusupe
 119.             Nabi
 120.             Nako
 121.             Naza
 122.             Nungbai
 123.             Obaba
 124.             Piwa
 125.             Rafin Kuta
 126.             Rowo
 127.             Sabongida
 128.             Sakwata
 129.             Shaga
 130.             Shakada
 131.             Shakwati
 132.             She
 133.             Shinoro
 134.             Shiri
 135.             Sumaila
 136.             T-Dama
 137.             T. Sawadna
 138.             T. Wakili
 139.             Tagnari
 140.             Tankita
 141.             Taya
 142.             Tepai
 143.             Twalayi
 144.             U. Agmay
 145.             U. Kwaipe
 146.             U. Kwase
 147.             Ubandoma
 148.             Ugba
 149.             Yadna
 150.             Yanuako
 151.             Zuba

Galkogo District

 1.             Abaku
 2.             Agumi
 3.             Agwanggi
 4.             Aiwa
 5.             Akwaki
 6.             Aleji
 7.             Allawa
 8.             Ayaba
 9.             Bassa
 10.             Batako
 11.             Berago
 12.             Bikwo
 13.             Burwayi
 14.             Chinwanya
 15.             Chiwayu
 16.             Chukuba
 17.             Daggan
 18.             Dami Dami
 19.             Danumi
 20.             Dogwashi
 21.             Durni
 22.             Ealali
 23.             Erena
 24.             Falele
 25.             G.  Sarkin
 26.             G. Baguda
 27.             G. Bako
 28.             G. Galadima
 29.             G. Idi
 30.             G. Kama
 31.             G. Kogo
 32.             G. Maaji
 33.             G. Maikomo
 34.             G. Maimo
 35.             G. Sarki
 36.             G. Umaru
 37.             G. Usisi
 38.             G. Zamfara
 39.             Godogodo
 40.             Guadguri
 41.             Gudo
 42.             Gurmana
 43.             Gwagwaulu
 44.             Gwama
 45.             Gwassa
 46.             Ibunu
 47.             Jabki
 48.             Jangara
 49.             K. Doma
 50.             K. pada
 51.             K/ Gurumai
 52.             Kabagu
 53.             Kalagai
 54.             Kalia
 55.             Kambari
 56.             Karki
 57.             Kasuman Kwaki
 58.             Kawo
 59.             Kazuma
 60.             Kpakari
 61.             Kuchid
 62.             Kudodo
 63.             Kukoki
 64.             Kundimdna
 65.             Kurebe
 66.             Kurebi
 67.             Kurusu
 68.             Kushaka
 69.             Kwaiki
 70.             Kwaiko
 71.             Laban
 72.             Ladmana
 73.             Lugga
 74.             Lukupe
 75.             Maganda
 76.             Makera
 77.             Mangwai
 78.             Manta
 79.             Mokuri
 80.             Musuku
 81.             Nakinde
 82.             Numa
 83.             Roro
 84.             S. Gari
 85.             Safari
 86.             Shafi
 87.             Sunnayu
 88.             T. Garba
 89.             T. Gora
 90.             Tambaji
 91.             Tatu
 92.             U. Chirau
 93.             Zangono