Kirfi

Arawa 743104
Badara 743104
Bage 743104
Bakginde 743104
Balla 743104
Bara 743104
Beni 743104
Boli 743104
Bure 743104
Cheledi 743104
Danonguza 743104
Dewu 743104
Digare 743104
Garin Giwa 743104
Harda 743104
Hardo Bawa 743104
Jabba 743104
Jada 743104
Jimbum 743104
Kachiyeli 743104
Kadiya 743104
Kafin Iya 743104
Kalajanga 743104
Kalamboli 743104
Kaloma 743104
Kanawa 743104
Kilari 743104
Kirfi 743104
Kyesu 743104
Lafiya 743104
Shango 743104
Sherifuri 743104
Shongo 743104
Shugu 743104
Sunkani 743104
Taure 743104
Tubule 743104
Wanka 743104
Wuro Chitta 743104
Zagaima 743104