Bassa L.G.A Zip Codes

Bassa

District: Ahutara

Town         Zip Code
Amara 272109
Antara 272109
Ibiroko 272109
Ibozogi 272109
Kpari 272109
Kpari-Gumi 272109
Kpokpo 272109
Ogbazanyi 272109
Ogbenka 272109
Ogbonka 272109
Okanga 272109
Onyebu 272109
Ozugbo 272109
Zegu 272109
Zube 272109

District: Akakana

Town         Zip Code
Akakana
272105

District: Akishamishi

Town         Zip Code
Akakana 272106
Akishamishi 272106
Akpaku 272106
Ayede 272106
Benebi 272106
Butu 272106
Changudu 272106
Duru 272106
Ebeje 272106
Edigoshi 272106
Gbudugbudu 272106
Gobiji 272106
Idare-Jegwere 272106
Imora 272106
Inigu-Tamarhi 272106
Inigwu-Romo 272106
Irigu-Omono 272106
Iyede 272106
Jegwere-Odule 272106
Kipi 272106
Kpeper-Buba 272106
Kpepere 272106
Maza 272106
Nyimo 272106
Paperi 272106
Rioume 272106
Usaman 272106
Zavkama 272106

 District: Akubasisi

Town         Zip Code
Baki 272104
Dipengewu 272104
Esule 272104
Gbechi 272104
Gbedikere 272104
Gbegbereji 272104
Kwokwoshi 272104
Landu 272104
Oguma 272104
Sheria 272104
Shushare 272104
Suli 272104

 District: Eforo

Town         Zip Code
Abadakodo 272114
Akotokum 272114
Amowa 272114
Dedebaji 272114
Efere 272114
Eforo 272114
Egbu 272114
Egene 272114
Egeneja 272114
Em-Agatu 272114
Emi-Abme 272114
Emi-Awale 272114
Eroko 272114
Gbagbalagba 272114
Koji 272114
Kwebi 272114
Tekumene 272114
Togunye 272114
Weobi 272114

 District: Gboloko

Town         Zip Code
Adum-Woiwo 272112
Agaida 272112
Agedegi 272112
Alaem 272112
Amdi 272112
Amonoku 272112
Astagba 272112
Effin 272112
Ekido 272112
Emi-Alemaka 272112
Emi-Andrew 272112
Emi-Dale 272112
Emi-Sado 272112
Gboloko 272112
Gendi 272112
Nyankpo 272112
Olowa 272112
Tekele 272112

 District: Ikende

Town         Zip Code
Ahalangayi 272110
Akakana-Meru 272110
Akapakude 272110
Akpakudu 272110
Arugbo 272110
Ayebua-Kubiri 272110
Bishu 272110
Chilheteye 272110
Cruori 272110
Elegeji 272110
Gbam 272110
Gbende 272110
Ikende 272110
Ipegu 272110
Iyade 272110
Jato 272110
Kwalamabana 272110
Moragu 272110
Ngenbu 272110
Nupe 272110
Odogba 272110
Odule 272110
Ohaifo 272110
Ojuwo 272110
Paruwa 272110
Swegene 272110
Ukeje 272110
Wanwa 272110
Zenyi 272110

 District: Kpala

Town         Zip Code
Ajigidi 272113
Akobo 272113
Atakpa 272113
Bidaji 272113
Echewu 272113
Eketa 272113
Gande 272113
Gbobe 272113
Kpata 272113
Kpatakpale 272113
Shintaku 272113
Shitte 272113

 District: Mozum

Town    Zip Code
Adinbeku 272108
Edikeyi 272108
Ehurama 272108
Kabawa 272108
Lundu 272108
Mozu 272108
Mozum-Waterside 272108
Odogbo 272108
Ogba 272108
Oger 272108

 District: Odeyyi

Town    Zip Code
Agodo 272107
Biyabo 272107
Chipu 272107
Dikwo 272107
Eshikwu 272107
Gbogbolibo 272107
Kara 272107
Kebe 272107
Kerike 272107
Kpekpere 272107
kpepere 272107
Odenyi 272107
Odugbo 272107
Odulu 272107
Ohete 272107
Okudugu 272107
Onyoji 272107
Orekwe 272107
Shemeje 272107
Ujaw 272107
Uwapa-Wete 272107

District: Ozonogulo

Town    Zip Code
Awana 272111
Biyitwa 272111
Daji 272111
Gagba 272111
Gbero 272111
Karikwo 272111
Kpanche 272111
Orekwo 272111
Uzhibu-Jimaza 272111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you MUST enable javascript to be able to comment