Bagudo L.G.A Zip Codes

District: Bagudo

Bagudo 871101
Bahindi 871101
Bokki(Doma) 871101
Geza 871101
Gumi 871101
Gyalange 871101
Illelar-Awwal 871101
Kaliel 871101
Kudi 871101
Maraka 871101
Marake 871101
Matsinkai 871101
Rafin Gari 871101
Sharabi 871101
Tuga 871101
Ubandawaki-Gummi 871101

District: Illo

Bani 871103
Gatswani 871103
Gesharo 871103
Giris 871103
IIIo 871103
Kali 871103
Kasati 871103
Kurkuru 871103
Lolo 871103
Sabon Gari 871103
Tsamiya 871103
Tundi 871103
Yantela 871103

District: kaoje

Bakin Ruwa 871102
G/Fadama 871102
Gandome 871102
Ganten Tudu 871102
Gwamba 871102
Kaoje 871102
Lafagu Grande 871102
Yemusa 871102

District: Zagga

Kende 871104
Kumbobo 871104
Kurgu 871104
Kwarguwai 871104
Kwasara 871104
Maidanenni 871104
Maitambari 871104
S/Gari 871104
Zagda Gari 871104
Zagga 871104

2 thoughts on “Bagudo L.G.A Zip Codes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you MUST enable javascript to be able to comment