Wushishi L.G.A Zip Codes

Wushishi

District: Wushishi

Town Zip Codes
Dagbaiko 922107
Akare 922107
Alkollko 922107
Ashishi 922107
Bada Mai Tulu 922107
Bankwagi 922107
Barwa 922107
Batan-Ndaba 922107
Bayan_Gayi 922107
Begi 922107
Bumigi 922107
Butuyi 922107
Buzu 922107
Cheji 922107
Dabbo 922107
Dabiti Woro 922107
Dankumagi 922107
Dogan Ruwa 922107
Dukusakun 922107
Dunyutugi 922107
Emi-Shiru 922107
Emiworo 922107
Enagi 922107
Erina 922107
Fugagi 922107
Gadan Merke 922107
Gboyagi 922107
Gekun 922107
Gidan Pangu Ndac 922107
Gidan Pangu Toko 922107
Gidan-Pangu 922107
Girin 922107
Gudi 922107
Gwasakun 922107
Indiga 922107
Jankwata 922107
Kacha 922107
Kado 922107
Kalakala 922107
Kaliko 922107
Kanankogi 922107
Kanfanin Kirya 922107
Kankara 922107
Kanko 922107
Kantin Kwari Hausawa 922107
Kanwa 922107
Katuna 922107
Kutai 922107
Kutunku 922107
Kutunkwaci 922107
Kwankwagi 922107
Kwaragi 922107
Kwata Chedu 922107
Liala Hausawa 922107
Lokjogoma 922107
Madegi 922107
Makera 922107
Makusudi 922107
Matajiya 922107
Mato 922107
Nadasako 922107
Naganu 922107
Nda-Ganshi 922107
Nda-Sara 922107
Nda-Shanko 922107
Ndace-Mamman 922107
Ndace-Shanko 922107
Ndaka-Gisau 922107
Pakara Gari 922107
Pakara Tasha 922107
Pasa 922107
Sabongari 922107
Saidan 922107
Saminaku 922107
Sancigi 922107
Shaku 922107
Tashan Dirigi Agwa 922107
Tsogi 922107
Tundun Alumu 922107
Tung. Kano 922107
Tunga 922107
Tunkunji 922107
Un. Sarkin Baka 922107
Ung. Madaki B 922107
Ung. Alkali 922107
Ung. Anarwa 922107
Ung. Barawa A 922107
Ung. Barawa B 922107
Ung. Madaki A 922107
Ung. Maje 922107
Ung. Makeri 922107
Ung. Mallam Lawal 922107
Ung. Pangu 922107
Ung. Rimi 922107
Ung. Tukura 922107
Ung. Tura 922107
Ung. Undako 922107
Ushiba 922107
Utare 922107
Wodata Hausawa 922107
Wushishi 922107
Yakaji 922107
Yalwa 922107
Yamigi 922107
Zargin Hausawa 922107

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you MUST enable javascript to be able to comment