Gwandu T L.G.A Zip Code

District: Dalijan

Amore 860103
Bundusule 860103
Dalijan 860103
Danjema 860103
Gwabbare 860103
Gwanyel 860103
Warari 860103

District: Gwandu

Gora 860102
Gumbai 860102
Gyartau 860102
Jariyaje 860102
Karangiyar Sarki 860102
Kurya 860102
Kwazari 860102
Kwazgara 860102
Magama 860102
Malisa 860102
Marafa 860102
Maruda 860102
Naman Goma 860102
Rimaye 860102
Ruggar Dawa 860102
Rumbuki 860102
S/Fana 860102
Sabon Birni 860102
Sesseda 860102
Tufara 860102
Yalango 860102

District: Kambaza

Bada 860104
Dodoru Kambaza 860104
Gamdatobe 860104
Gitta 860104
Gulmere 860104
Illelar Madadi 860104
Madadi 860104
Takari 860104
Tari 860104
Yole Magorama 860104
Yolen Birni 860104

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you MUST enable javascript to be able to comment