Shanono L.G.A Zip Codes

District: Shanono

Alajawa 704102
Bakwami Bakwami 704102
Bayan Dutse 704102
Danja 704102
Dutsen Danbakoshi 704102
Fagawa 704102
Farin Ruwa 704102
Gangare 704102
Goda 704102
Godawa 704102
Goran Dutse 704102
Gundantuwo 704102
Hauri 704102
Janja 704102
Janmaza 704102
Jigawa 704102
Kadumu 704102
Kakamu 704102
Kandutse 704102
Kazaga 704102
Kofar Kumburi 704102
Kokiya 704102
Koya 704102
Kundila 704102
Laini 704102
Magashin Fulani 704102
Rimantaini 704102
Shakogi 704102
Shanono 704102
Takama 704102
Taujeri 704102
Tsaure 704102
Ungwar Maladawa 704102
Ungwar Soda 704102
Yan Gobe 704102
Yan Shado 704102

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you MUST enable javascript to be able to comment