Bula L.G.A Zip Codes

Bula

Abdallawa 741103
Adaraushe 741103
Ashuran 741103
Auno 741103
Balan Bula 741103
Baraduwa 741103
Baushe 741103
Bodi 741103
Butbin 741103
D/Kyaure 741103
Damadumin toka 741103
Durum 741103
Gafasa 741103
Gafaya 741103
Gemkil 741103
Gwabman Daji 741103
Gwal Jarandi 741103
Gwallarai 741103
Gwardin 741103
Jabdan 741103
Jambil yanugan 741103
Kafin Hausa 741103
Kanzan 741103
Kazalewa 741103
Kore 741103
Kumbukdi 741103
Kununu 741103
Kutugu 741103
Latbala 741103
Maruko 741103
Maruwa 741103
Masassadi 741103
Maseri 741103
Mbor 741103
Pakman 741103
Ruba 741103
Sabon Gida 741103
Sarawa 741103
Sayawa 741103
Ung/Magaji 741103
Wuiwui 741103
Yalwan 741103
Yola Nora 741103
Zzgo Digaci 741103

Lere

Barkin Dari 741102
Boto 741102
Bulli 741102
Burgel 741102
Daranji 741102
Dunga Sabo 741102
Gambar Zugum 741102
Gongo 741102
Gonzi 741102
Gori 741102
Jigi 741102
Kufai 741102
Kundum 741102
Kutaru 741102
Kwabti 741102
LIM 741102
Malima 741102
Malkwafa 741102
Mingil 741102
Musanyi 741102
Nabar 741102
Rugan Birni 741102
Rugan Daji 741102
Rugan Malima 741102
Saran Kasa 741102
Siddin Shehu 741102
Unguwar Waje 741102
Waptang 741102
Wasasa 741102
Yola Bapate 741102
Zabir 741102
Zari 741102
Ziya 741102
Zongo 741102

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you MUST enable javascript to be able to comment