List of Towns and Villages in Kontagora L.G.A

Kontagora District

 1.             Abubakar
 2.             Alala
 3.             Am. Benyo
 4.             An. Auta
 5.             An. Dan Jibo
 6.             An. Maidandum
 7.             An. Mamman Gwdan
 8.             An. Man, G/Abara
 9.             An. Muham.
 10.             An. Nagani
 11.             An. Saidu
 12.             Badakkar
 13.             Badukke
 14.             Bakin Gulbi
 15.             Basullube
 16.             Bawa Ragura
 17.             Buda
 18.             D/Dawan Tum
 19.             D/Fadama
 20.             Daji Kamuku
 21.             Dappa
 22.             F/Usalle
 23.             Fangu Us
 24.             Fun Abdu
 25.             Ganawa
 26.             Ibini
 27.             Ibolid/Fadama
 28.             Kafin Maikomo
 29.             Kag. Gabirawa
 30.             Kagara Tsahuwa
 31.             Kam Bain
 32.             Kamuka
 33.             Kamutu
 34.             Kontagora
 35.             M. Bnuda Sadau
 36.             M. Buda Sadau
 37.             M/Adamu
 38.             M/Bisallah
 39.             Maaji Mashingin
 40.             Magaida
 41.             Magaji
 42.             Magandu
 43.             Maje
 44.             Makeri Boka
 45.             Malehe Gari
 46.             Malo
 47.             Maraba Lamba
 48.             Masaha
 49.             Masama
 50.             Mashigin Maje
 51.             Masuga Gari
 52.             Matacibu
 53.             Mint. Masakara
 54.             Monde
 55.             Munt. M.
 56.             Nama
 57.             Noma
 58.             Rafin Gora Gari
 59.             Rafin/Wa-Gona
 60.             Ragadawa
 61.             S/G Managu
 62.             S/Garin
 63.             Sar/Sudan
 64.             T/Amadu Kama
 65.             T/Gamu-Gaku
 66.             T/Jaye
 67.             T/Kawata
 68.             T/Kawo
 69.             T/Mande
 70.             T/Na Ukku
 71.             T/Sakko
 72.             T/Siri
 73.             T/Usubu
 74.             T/Wada
 75.             T/Wawa
 76.             Tun Akwati
 77.             Tun Babandogo
 78.             Tun Bagudu
 79.             Tun Habu
 80.             Tun. Gelawa
 81.             Tun. Habu
 82.             Tun. Maikame
 83.             Tun. Makeri
 84.             Tun. Sullubawa
 85.             Tun/Ga-Allah
 86.             Tund Ado
 87.             Udara
 88.             Ung. Amaduri-Zargina
 89.             Ung. Balassar/
 90.             Ung. Dukkawa
 91.             Ung. Galadiman
 92.             Ung. Jan. Buda
 93.             Ung. Janwuru
 94.             Ung. Mamman
 95.             Ung. Ranga
 96.             Ung. Saturan Noma
 97.             Ung. Zuru Gadan
 98.             Urungwa Gari
 99.             Usale
 100.             Usalle
 101.             Ushinda
 102.             Usualle
 103.             Utacu Gari
 104.             Uzange
 105.             Uzange M.
 106.             Uzawe
 107.             Yarkade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you MUST enable javascript to be able to comment