Category Archives: Benue State

List of Towns and Villages in Gwer East /Gwer West LGA

Gwer East is a Local Government Area of Benue State, Nigeria. Its headquarters is in the town of Aliade.

‘Gwer West’ is a Local Government Area of Benue State, Nigeria. Its headquarters are in the town of Naka.

Ingohov District

 1. Abafakyai
 2. Ainu
 3. Aliade
 4. Boko
 5. Chia
 6. Eron
 7. Gbuka
 8. Gigi
 9. Mbaav Oju
 10. Mbe
 11. Ndom
 12. Noal
 13. Nougonoye
 14. Okukukwu
 15. Tse-Ogbe
 16. Ukpute
 17. Ullaim- Ulam

History Of Benue State

Njiriv District

 1. Abwa
 2. Acheche
 3. Agono
 4. Ajukum
 5. Ameche
 6. Aondoana
 7. Ate
 8. Azom
 9. Dagi
 10. Dura
 11. Gaadi
 12. Gari
 13. Gbajimba
 14. Howe
 15. Ikygbajir
 16. Kaahena
 17. Maga
 18. Mba
 19. Mbajeri
 20. Odusho
 21. Orga
 22. Ortserga
 23. Ringa
 24. Shawa
 25. Taraku
 26. Taraku Udugho
 27. Tseboaga
 28. Tseiko
 29. Ugee
 30. Ugee-Ugee
 31. Ugesa
 32. Uhou
 33. Ukari
 34. Ukpar
 35. Unende
 36. Zauka

List of Towns and Villages in Benue State

Raav District

 1. Achamegh
 2. Achav
 3. Achu
 4. Adizenga
 5. Adum
 6. Agbakwa
 7. Agboveyav
 8. Akume
 9. Aondona
 10. Apenda
 11. Awambe
 12. Ayemegh
 13. Deda
 14. Gbande
 15. Ginde
 16. Jimba
 17. Koti Akpoghur
 18. Naka
 19. Nyitom
 20. Oga
 21. Shaga
 22. Tom Anyin
 23. Tom Atar
 24. Tse-Unzughul
 25. Tsean
 26. Uche
 27. Udam
 28. Usa

List of Local Government Area In Benue

Mbakpa District

 1. Abiah
 2. Adudu
 3. Agagbe
 4. Agasha
 5. Agberagba
 6. Agusu
 7. Anyamile
 8. Api
 9. Audu
 10. Avine
 11. Azon
 12. Borkem
 13. Byer
 14. Chile
 15. Enyer
 16. Ewo
 17. Gbanya
 18. Gebe
 19. Go
 20. Ibor
 21. Ichicadu
 22. Ikyande
 23. Inougu
 24. Mabaiev
 25. Mabchia
 26. Mandaki
 27. Nugi
 28. Sengev
 29. Tongov
 30. Tse-Tor
 31. Tyoatee
 32. Tyulen
 33. Ududu
 34. Yagba
 35. Yueho
 36. Zeku

Complete List of Benue State Zip Code, Towns & Villages

Yonov District

 1. Abiem
 2. Abinsi
 3. Adetsav
 4. Aduku
 5. Agbakwa
 6. Agbede
 7. Agena
 8. Agute
 9. Akawe
 10. Awasir
 11. Ayar
 12. Ayati
 13. Ayo Bajimba
 14. Dogo
 15. Ikpayongo
 16. Iyanden
 17. Kpam
 18. Kudar
 19. Kura
 20. Mase
 21. Mbaayande
 22. Mbaiyur
 23. Mbakaha
 24. Mbamev
 25. Mbasombo
 26. Moi-Igbo
 27. Nev
 28. Ode
 29. Shanna
 30. Tesewadugh
 31. Tse-Kyula
 32. Tse-Punusha
 33. Tse-Ushira
 34. Tse-Vava
 35. Tsejir
 36. Yonov

Postal Codes For All Nigerian States

List of Towns and Villages In Nigeria By States

Distance By Road In Kilometers Between Nigerian Cities.

See The Nigeria Zip Code – To Use Online

Complete List Of Lagos State Zip Codes, Towns & Villages

Complete List Of Abuja ( F.C.T ) Zip Codes, Towns & Villages

Complete List Of Edo State Zip Codes, Towns & Villages

List of Towns and Villages in Konshisha LGA

Mbavaa District

 1. Aba
 2. Abagi
 3. Achoho
 4. Aduu
 5. Agen
 6. Agera
 7. Agerega
 8. Agheede
 9. Agidi
 10. Akesa
 11. Akputu
 12. Amule
 13. Ankaaye
 14. Atingel
 15. Atorkaan
 16. Awajir
 17. Awuhe
 18. Ayeer
 19. Azem
 20. Bonta
 21. Chia
 22. Deke
 23. Dio
 24. Gbajema
 25. Gbende
 26. Gboho
 27. Ichigh-ki-Mbakaha
 28. Igbor
 29. Iger
 30. Ijov Ikundan
 31. Iku Mbur
 32. Ikyon
 33. Ityogbeda
 34. Jov
 35. Kuaa
 36. Ligon
 37. Manta
 38. Mbaakpur
 39. Mbaikyu
 40. Mbeagh
 41. Nalegh
 42. Nenge
 43. Ortungu
 44. Selagi

Shan-Gevtie District

 1. Shiriki
 2. Shom
 3. Talvough
 4. Tile
 5. Tor Mkar
 6. Tse-Agberagba
 7. Tsue
 8. Tyo-Tsar
 9. Tyoate
 10. Tyough
 11. U-Avaande
 12. Ugbaikyo
 13. Unow
 14. Ya-Akur
 15. Yande
 16. Yogbo

List of Towns and Villages in Apa LGA

Uchekwu District

 1. Achaba
 2. Adija
 3. Ahija
 4. Ajube-Icho
 5. Ajugbe-Echaje
 6. Akpaniho
 7. Akpanta
 8. Akpete
 9. Akpoloko
 10. Alifeti
 11. Amoke
 12. Angwa
 13. Ankapli
 14. Auke
 15. Auke-Geri
 16. Bapa
 17. Ebukodo
 18. Edikwu-Icho
 19. Ekela
 20. Ibadum
 21. Idada
 22. Iga-okpaya
 23. Iga-ologbeche
 24. Igoro
 25. Ijaha
 26. Ijege
 27. Ikampu
 28. Ikobi ugbobi
 29. Ikor
 30. Imana
 31. Inyapu
 32. Jericho
 33. Jos
 34. Kaduna
 35. Oba
 36. Obinda
 37. Obuleha
 38. Ochenmo
 39. Ochichi-ologiri
 40. Ochinchi-olaji
 41. Ochumekwu
 42. Odejo
 43. Ododo-Ajaje
 44. Odugbeho
 45. Odugbo
 46. Ofoke
 47. Ogbenegwu
 48. Ogbonoko
 49. Ogebe
 50. Ogodo
 51. Ogoduma
 52. Ohoke
 53. Oiji
 54. Ojantele
 55. Ojecho
 56. Ojeke
 57. Ojide
 58. Ojuloko
 59. Okpakachi
 60. Okpeme
 61. Okpoda
 62. Okpokwu
 63. Okwoho
 64. Okwuji
 65. Ola Kamonye
 66. Oladu
 67. Oleitodoakpa
 68. Olekele
 69. Olete
 70. Olobaidu
 71. Olodoga
 72. Ologba
 73. Oloja
 74. Olojo-Utukugwu
 75. Oloko-Angbo
 76. Olufene
 77. Omelemu
 78. Omogidi
 79. Opah
 80. Opanda
 81. Otakpa
 82. Oye
 83. Ukpogo
 84. Zauku

List of Towns and Villages in Agatu LGA

Agatu District

 1. Ankpa
 2. Abalichi
 3. Abogbe
 4. Adagbo
 5. Adana
 6. Adum
 7. Agbachi
 8. Agbaduma
 9. Aila
 10. Aiyele-Igaisu
 11. Akele
 12. Akolo
 13. Akpeko
 14. Akwu
 15. Ashama
 16. Atakpa
 17. Ayele
 18. Ebete
 19. Edeje
 20. Egba
 21. Egwuma
 22. Ekwo
 23. Elo
 24. Engla
 25. Enjima
 26. Enogaje
 27. Enugba
 28. Ichogolugwu-Ogwule-
 29. Idahuna
 30. Igagisu
 31. Ikele-Gochi
 32. Ikpele ope
 33. Ikpole
 34. Obagaji
 35. Obanowa
 36. Odejo
 37. Ogam
 38. Ogbangede
 39. Ogbaulu
 40. Ogufa
 41. Ogwule-Kaduna
 42. Ogwule-Ugbaulu
 43. Ogwule-Ugbokpo
 44. Ogwumegbo
 45. Ojomachi
 46. Okeji
 47. Okokolo
 48. Okpachenyi
 49. Okpagabi
 50. Okpokoto
 51. Olegoga
 52. Olekochologba
 53. Olobidu
 54. Ologabulu
 55. Ologobenyi
 56. Olomachi
 57. Omokwodi-Edeje
 58. Onitsha
 59. Onugbo
 60. Oweto
 61. Ugba
 62. Ugboju-Ube
 63. Ukadu
 64. Usagbudu
 65. Usha
 66. Utugolugu

Benue State Zip Code

List of Towns and Villages in Benue State

List of Local Government Area In Benue

Complete List of Benue State Zip Codes, Towns & Villages

Postal Codes For All Nigerian States

List of Towns and Villages In Nigeria By States

Distance By Road In Kilometers Between Nigerian Cities.

See The Nigeria Zip Code – To Use Online

Complete List Of Lagos State Zip Codes, Towns & Villages

List of Towns and Villages in Ado LGA

Igumale District

Abakpa

Ai – Ameh

Ai – Ebiega

Ai – Onazi

Ai-AdaakaAi-Agbo

Elikizi

Etenyi

Igah

Igedde

Ijigbam

Ikponkpon

Ogbee

Ogongo

Olekwu

Osabo

Osipi

Osukpo

Oturukpo

Ulayi District

Abisunya

Achibila

Adegime

Agom

Ai- Oga

Ai-Okpam

Ebera

Efopfu

Ehaje

Ichesi

Idobi

Ijigboli

Ikpole

Ipole

Izigban

Ofunaga

Ogongo

Ojeba

Okpe

Omogwu

Ugbala

Ulayi

Agila District

Agbekpu

Agila

Agwu

Ai-Amidu

Ai-Ogbola

Ai-Unazi

Aikpiliogwu

Aizu

Akpa Centre

Akpoge

Anjotsu

Anmeta

Efoha

Efufu

Ibende

Igbizi

Ikpeba

Ikpilogwu

Ivetse

Oda

Ogbegbera

Ogbilolo

Ogbokwu

Ogebee

Oglede

Oje Otaje

Okpakor

Okpatobo

Okwo

Onogwu

Opwa

Osalemu

Osudu

Ote-Ogbeche

Otokilo

Udegu

Udegu Urisi

Udegu-Ai-Osa-Kpoma

Udegu-Akpo

Udokwu-Agarada

Atonkon District

Abey

Adaboa

Adochi

Atuolo

Ayaga

Efelo

Enjoji

Igba

Ijokoro

Ikpatene

Ikpomolokpo

Jalili

Ndekma

Ndogaba

Obe

Odurukwu

Ogedegi

Ogi

Ojenyo

Ojije

Okari

Okonoji

Okpudu

Okwasi

Olukpo

Osiloko

Rijo

Royongo

Udebo-Ukwonyo

Ugede

Ukwonyo

Unwege-Igba

Unweje-Rijo

Utonkon

Wunikpo

Wurechi

List of Towns and Villages in Benue State

List of Towns and Villages in Ado LGA
List of Towns and Villages in Agatu LGA
List of Towns and Villages in Apa LGA
List of Towns and Villages in Buruku LGA
List of Towns and Villages in Gboko LGA
List of Towns and Villages in Guma LGA
List of Towns and Villages in Gwer East /Gwer West LGA
List of Towns and Villages in Katsina-Ala LGA
List of Towns and Villages in Konshisha LGA
List of Towns and Villages in Kwande LGA
List of Towns and Villages in Logo LGA
List of Towns and Villages in Makurdi LGA
List of Towns and Villages in Obi/Oju LGA
List of Towns and Villages in Ogbadibo LGA
List of Towns and Villages in Okpokwu LGA
List of Towns and Villages in Ohimini LGA
List of Towns and Villages in Oturkpo LGA
List of Towns and Villages in Tarka LGA
List of Towns and Villages in Ukum LGA
List of Towns and Villages in Ushongo LGA
List of Towns and Villages in Vandeikya LGA

List of Local Government Area In Benue

List of Local Governments In Benue State

 1. Ado
 2. Agatu
 3. Apa
 4. Buruku
 5. Gboko
 6. Guma
 7. Gwer East
 8. Gwer West
 9. Katsina-Ala
 10. Konshisha
 11. Kwande
 12. Logo
 13. Makurdi
 14. Obi
 15. Ogbadibo
 16. Oju
 17. Okpokwu
 18. Ohimini
 19. Oturkpo
 20. Tarka
 21. Ukum
 22. Ushongo
 23. Vandeikya

List of Towns and Villages in Benue State

See The Nigeria Zip Code – To Use Online

List of Local Government Area In Benue

Postal Codes For All Nigerian States

List of Towns and Villages In Nigeria By States

Complete List of Benue State Zip Code, Towns & Villages

Distance By Road In Kilometers Between Nigerian Cities.

Complete List Of Lagos State Zip Codes, Towns & Villages